EpidosisBG

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στη Βουλγαρία

UCBb_3D

 • Βρίσκεται στη Βουλγαρία από το 1963
 • Είναι η μεγαλύτερη βουλγαρική τράπεζα από πλευράς περιουσιακών στοιχείων, υπερβαίνοντας τα 13,9 δις BGN τον Σεπτέμβριο του 2014
 • Εξυπηρετεί πάνω από 1.000.000 μεμονωμένους πελάτες και νοικοκυριά, υψηλού προφίλ ιδιώτες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εγχώριες και πολυεθνικές εταιρείες και δήμους.

 

Business Leader Premium Package

 • Έως 3 λογαριασμοί σε λέβα και ξένο νόμισμα και έναν σε Λέβα ή Ευρώ, χωρίς κόστος ανοίγματος και συντήρησης – παροχή τακτικών αντιγράφων κινήσεων λογαριασμού μέσω email
 • Bulbank Online / Bulbank Mobile
 • Έως 6 Visa Business Electron χρεωστικές κάρτες σε BGN χωρίς την καταβολή ετήσιου τέλους για τη συντήρηση – έως 2 αναλήψεις από ΑΤΜ άλλης τράπεζας.
 • Δωρεάν έκδοση τραπεζικών πιστωτικών καρτών Visa Business / MasterCard Business χωρίς ετήσια χρέωση υπηρεσιών, με ένα προεγκεκριμένο όριο. Θα μπορούσε να αντικατασταθεί με κάποια χρεωστική κάρτα.

 

Πόσο θα κοστίσει;

 • Το μηνιαίο κόστος για τη χρήση του πακέτου είναι 45 λέβα
 • Μπορείτε να επιλέξετε και άλλα πακέτα της τράπεζας για BGN και το έξτρα πακέτο Λογαριασμού ώστε να χρησιμοποιήσετε άλλους 5 λογαριασμούς σε λέβα με πρόσθετη χρέωση 15 BGN
 • Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε στον λέβα λογαριασμό σας κάποιο ξένο νόμισμα, η πρόσθετη αμοιβή είναι 10 ευρώ.

 

Γενικές Πληροφορίες

Internet banking – Εκδίδεται από την διαδικτυακή πύλη internet banking της τράπεζας έγγραφο με όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη, καθώς επίσης και ηλεκτρονική υπογραφή. Υπάρχει η δυνατότητα έγκρισης των συναλλαγών μέσω SMS.
Debit cards – Visa Business Electron and Maestro Business:

 • Όρια ανάληψης μετρητών από ATM – EUR 2000 ευρώ,
 • Αναλήψεις χωρίς χρέωση από ΑΤΜ της UniCredit ATM
 • Αναλήψεις από ATM άλλων τραπεζών με χρέωση – BGN 0.98
 • Μηδενική χρέωση για αναλήψεις από ΑΤΜ της UniCredit Group ATM στο εξωτερικό
 • Χρέωση για αναλήψεις από ΑΤΜ στο εξωτερικό – EUR 3+1%
 • Μεταβιβαστικά τέλη- 0.20%, min. EUR 20, max. EUR 300

 

Raiffeisen_Bank.svg

 

 • Εγκαταστάθηκε στη Βουλγαρία το 1994
 • Πλήρως ενοποιημένη θυγατρική της Raiffeisen Bank International AG (RBI), η οποία είναι ένας από τους σπουδαιότερους παρόχους εταιρικών και επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών στην Αυστρία καθώς και μια κορυφαία παγκόσμια τράπεζα σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ).

 

Package Program: Package Initiative + 10, + 20, + 30, + 50 in BGN

 • Χωρίς χρέωση το άνοιγμα ενός εταιρικού λογαριασμού σε BGN ή εταιρικού λογαριασμού με χρεωστική κάρτα σε BGN
 • Δωρεάν συντήρηση του λογαριασμού σε BGN για 1 έτος
 • 15% έκπτωση στο κόστος αίτησης δανείου για δάνεια μέχρι 250 000 ευρώ στα προγράμματα της Raiffeisenbank Bulgaria EAD για τη χορήγηση δανείων προς μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατομμύρια λέβα
 • Δωρεάν ενδοτραπεζικές μαζικές πληρωμές των μισθών των υπαλλήλων σας
 • Ανάληψη μετρητών μέχρι 15 000 BGN (7 500 ευρώ) ανά ημέρα – δωρεάν
 • Κατάθεση μετρητών έως και 20 000 BGN (10 000 ευρώ) ανά ημέρα – δωρεάν
 • Χρεωστικές Κάρτες – Δωρεάν συντήρηση του λογαριασμού για την Εταιρική χρεωστική κάρτα για όλη τη διάρκεια του πακέτου

 

Πόσο θα κοστίσει;

 • Το μηνιαίο κόστος για τη χρήση του πακέτου είναι 16 BGN, 22 BGN, 30 BGN, 43 BGN, ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξετε.

 

Societe Generale

 

Το Societe Generale Expressbank Group είναι ένα από τα 10 κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Βουλγαρία. Η τράπεζα έχει λάβει πολυάριθμα σημαντικά βραβεία μεταξύ των οποίων και αυτό της «Καλύτερης Τράπεζας στην Βουλγαρία» από την Euromoney. Ακόμη, το 2013, η Euromoney κατέταξε την SGEB 1η στη Βουλγαρία για την Ταμειακή της Διαχείριση.

 • Το 99,74% του κεφαλαίου της ανήκει στο Societe Generale Group, έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
 • Τα Καθαρά της κέρδη για το 2014 ανέρχονται σε 55 εκατομμύρια λέβα
 • Τα καθαρά της έσοδα από τραπεζικές εργασίες για το 2014 ανέρχονται στα 185 εκατομμύρια λέβα
 • Το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος του 2014 άγγιξε τα 4,9 δις λέβα.
 • Διαθέτει148 γραφεία
 • Περισσότερους από 450 000 πελάτες

 

Γενικές πληροφορίες

Internet banking – Με την χρήση πιστοποιητικού και ηλεκτρονικής υπογραφής.

Debit cards – Visa Business and Master Card:

 • Δωρεάν ανάληψη από ATM της Societe Generale
 • Έξοδα ανάληψης από ATM άλλων τραπεζών– BGN 0.90
 • Έξοδα ανάληψεις από ATM του εξωτερικού – EUR 2.50 + 1%
 • Μεταβιβαστικά τέλη – 0,15%, min EUR 19 and max. EUR 300

 


 

DSK Bank

 

H DSK Bank ιδρύθηκε το 1951 ως αποταμιευτικό ίδρυμα του κράτους. Με την υιοθέτηση του νόμου της 15ης Απριλίου 1998 για την αναδιαμόρφωση της, η DSK μετατράπηκε σε εμπορική τράπεζα.

 • Τον Οκτώβριο του 2003, μετά από μια επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση, η OTP Bank της Ουγγαρίας κατέστη ο μοναδικός ιδιοκτήτης της DSK Bank. Διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων στη Βουλγαρία, η Τράπεζα έχει μια πρώτης τάξεως υποδομή παροχής υπηρεσιών, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση μέσω ατομικής προσέγγισης και μιας πλήρους σειράς τραπεζικών προϊόντων και εξατομικευμένων υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών όλων των κατηγοριών πελατών.
 • Παραδοσιακά, η Τράπεζα είναι ένα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με την πιο βιώσιμη απόδοση, κάτι που κάθε χρόνο αποδεικνύεται από τα οικονομικά της αποτελέσματα.

 

Γενικές πληροφορίες

Internet banking services in DSK – DSK calls with service DSK Direct and it could be done with electronic signature (it could be already existing one), token device (issued for BGN 24, if not included in package) or via certificate with user name and password. There is the possibility of having SMS confirmation and notification.

Debit cards – Visa Business Electron and Master Card:

 • 24 hours limits for cash withdraw from ATM – BGN 1000/EUR 500, BGN 2000/ EUR 1000 for negotiated individual limits.
 • Fee for withdraw from DSK ATM – BGN 0.22/EUR 0.12
 • Fee for withdraw from other ATM – BGN 1/EUR 0.50
 • Fee for withdraw from ATM abroad – BGN 4+1.5%/ EUR 2+1.5%
 • Fee for withdraw of ATM from OTP Group abroad – BGN 2/EUR 1
 • Transfers fees – 0.16%, min. EUR 25, max. EUR 300

 

 


 

Fibank

 

H Fibank Τράπεζα Επενδύσεων είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία, η οποία αναπτύσσει και ενισχύει τη θέση της ως χρηματοπιστωτικός όμιλος με κύρια δραστηριότητα στη Βουλγαρία και με επενδύσεις στο εξωτερικό στη Κύπρο και την Αλβανία.

Η Fibank είναι ένα καινοτόμο και πελατοκεντρικό πιστωτικό ίδρυμα που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών για τους μεμονωμένους και εταιρικούς πελάτες. Με εμπειρία στην εταιρική τραπεζική και την ευρεία παρουσία στην αγορά της λιανικής τραπεζικής, Η FiBank είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα της χώρας στην έκδοση επαγγελματικής κάρτα και διεθνών πληρωμών. Η Fibank είναι προτιμώμενη τράπεζα για αποταμίευση για τους περισσότερους πολίτες, προσφέρει υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών σύμφωνα με τις τραπεζικές πρακτικές. Η Fibank είναι από τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις με επενδύσεις χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων και προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες και προϊόντα στη Βουλγαρική αγορά.\

 

Fibank Επιχειρηματικό Πακέτο:

 • 1 τρεχούμενο λογαριαμό.
 • Απεριόριστο αριθμό ενδοτραπεζικών συναλλαγών.
 • Interbank εξερχόμενα εμβάσματα σε ευρώ σε λογαριασμό της τράπεζας στο έδαφος της χώρας από τον ΕΟΧ:
 • μεταφορές Express με την ίδια ημερομηνία αξίας την ημέρα: 35 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του SWIFT χρέωση)
 • Την επόμενη μέρα ημερομηνία αξίας (ΤΟΜ ημερομηνία αξίας): 20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του SWIFT χρέωση)
 • Για ποσά έως 500 ευρώ: 12 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του SWIFT χρέωση).
 • Κατάθεση μετρητών (ημερήσιο): έως 6 000 BGN – χωρίς χρέωση πάνω από 6 000 BGN – σύμφωνα με το τιμολόγιο των Fibank.
 • Ανάληψη μετρητών (ημερήσιο): έως 3 000 BGN – χωρίς χρέωση πάνω από 3 000 BGN – σύμφωνα με το τιμολόγιο των Fibank.
 • Δωρεάν έκδοση της χρεωστικής κάρτας επιλογή σας – Maestro / Visa Electron / Debit MasterCard PayPass

 

Πόσο θα κοστίσει

Η μηνιαία αμοιβή για τη χρήση του πακέτου είναι BGN 24

 

Γενικές πληροφορίες

Τραπεζικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου – Γίνεται με συσκευή και ηλεκτρονική υπογραφή

Χρεωστικές κάρτες – Visa Electron και Maestro κάρτα:

 • Χρέωση για ανάληψη από την τράπεζα ATM – BGN 0.20
 • Χρέωση για ανάληψη από ATM άλλων τραπεζών – BGN 1.00
 • Χρέωση για ανάληψη από ΑΤΜ στο εξωτερικό – BGN 3 + 1%
 • Μεταβιβαστικών τελών – 0,25%, min. 25 ευρώ, max. EUR 250